www.urologija.hrCiste bubrega


1. Što je to cista bubrega?

To je „šupljina“ u, odnosno na bubregu, koja je ispunjena tkivnom tekućinom i ima svoju tanku ovojnicu.


2. Zašto nastaju ciste bubrega?

Određeni ljudi imaju nasljednu sklonost, ali kod velike većine bolesnika ne zna se uzrok nastanka ciste bubrega.


3. Koliko mogu imati cista bubrega?

Nema pravila, najčešće jednu, ali mogu biti i dvije ili više.


4. Imam cistu na jednom bubregu, hoću li dobiti cistu i na drugom bubregu?

Nema pravila, možete, ali i ne morate.


5. Koliko može biti velika cista bubrega?

Od nekoliko milimetara do više centimetara.


6. Je li cista bubrega ozbiljna bolest?

U načelu nije, ukoliko se radi o običnim cistama, što je i najčešći slučaj.


7. Hoće li se moja cista mijenjati, odnosno hoće li se povećavati, smanjivati, ili će ostati ista kako vrijeme bude prolazilo?

Nema pravila, kod nekih bolesnika ciste se ne mijenjaju, odnosno ne rastu, ali kod nekih se povećavaju. Nemoguće je predvidjeti hoće li cista rasti, odnosno mijenjati se ili ne.


8. Mogu li na neki način spriječiti nastanak, odnosno rast ciste?

Ne, ne znamo zašto ciste nastaju, odnosno, bolje rečeno zašto većina cista nastaje, (postoje ljudi koji imaju nasljednu sklonost cistama bubrega, ali oni čine vrlo mali dio bolesnika s cistama bubrega) samim time ne možemo ih prevenirati. Vjerojatno su ciste i prije bile česte, ali nismo imali sve metode koje danas imamo (ultrazvuk (UZV) i kompjuteriziranu tomografiju (CT)) pa su ljudi imali ciste, a da to nisu ni znali.


9. Može li cista bubrega boljeti?

Vrlo rijetko.


10. Može li cista bubrega krvariti?

Rijetko.


11. Može li cista bubrega puknuti?

Rijetko.


12. Može li mi cista oštetiti bubreg?

Moguće je da cista zbog svoje veličine i lokacije „oteža“ rad bubregu, ali to se rijetko dešava.


13. Može li se izliječiti cista bubrega?

Može.


14. Treba li se liječiti svaka cista bubrega?

Većina cista ne zahtijeva liječenje, nego se samo prate (kontrole u različitim vremenskim intervalima).


15. Kako se može liječiti cista bubrega?

Može se punktirati ili operirati.

Punkcija ciste bubrega


16. Što je to punkcija ciste?

To je metoda gdje se pod kontrolom ultrazvuka (UZV) cista „napikne“ s iglom, te se tekućina iz ciste izvuče van, a u cistu se onda ušprica sredstvo koje će „zalijepiti“ njezine stjenke.


17. Gdje se obavlja punkcija ciste?

U bolnici, bolesnika se prima na urologiju.


18. Koliko traje punkcija ciste?

Oko 10 minuta.


19. Je li punkcija ciste bolna?

U načelu nije, punkcija se izvodi pod lokalnom anestezijom, bolesnik dobije injekciju lokalnog anestetika.


20. Kad mogu piti nakon punkcije ciste?

U načelu isti dan.


21. Kad mogu jesti nakon punkcije ciste?

U načelu isti dan.


22. Može li se cista vratiti nakon punkcije?

Rijetko, ali može.


23. Koliko moram ostati u bolnici nakon punkcije ciste?

Ukoliko je sve u redu, kući se ide prvi dan nakon punkcije.


24. Može li se punkcija ciste komplicirati?

Može, kao i sve medicinske procedure i punkcija ciste se može komplicirati, mada se to rijetko dešava. Od komplikacija se najčešće može javiti hematom (nakupina krvi u i oko bubrega) koji kod većine bolesnika nije ozbiljan.


25. Kad se mogu vratiti normalnim, uobičajenim dnevnim aktivnostima nakon punkcije ciste bubrega?

Ukoliko je sve u redu, nekoliko dana nakon otpusta iz bolnice.

Operacija ciste bubrega


26. Kako se cista liječi operacijom?

Postoje dvije vrste operativnih zahvata, otvoreni i laparoskopski.


27. Što se radi kod operacije ciste?

Nakon što se bolesnika anestezira općom anestezijom, urolog pristupa na cistu, te je odstranjuje i nakon toga završava operaciju.


28. Kad mogu piti nakon operacije ciste?

U načelu isti dan.


29. Kad mogu jesti nakon operacije ciste?

U načelu prvi dan nakon operacije.


30. Koliko traje otvoreni zahvat?

Oko 1-2 sata.


31. Gdje se nalazi rez kod otvorenog zahvata?

Na boku na lijevoj, odnosno desnoj strani, ovisno gdje je cista.


32. Kad mogu kući nakon otvorene operacije?

Ukoliko je sve u redu, oko 5-7 dana nakon operacije.


33. Koliko traje laparoskopski zahvat?

Oko 1-2 sata.


34. Gdje se nalazi rez kod laparoskopskog zahvata?

Bolesnik ima više malih rezova (1-2 cm) na trbuhu s lijeve, odnosno desne strane, ovisno gdje je cista.


35. Koje su prednosti laparoskopske metode?

Brži oporavak nakon operacije i manji ožiljak.


36. Kad mogu kući nakon laparoskopske operacije?

Ukoliko je sve u redu, oko 3-4 dana nakon operacije.


37. Može li se cista vratiti nakon operacije?

U načelu ne.


38. Može li se operacija ciste komplicirati?

Može, kao i sve medicinske procedure i operacija ciste se može komplicirati. Od komplikacija se najčešće može javiti hematom (nakupina krvi u i oko bubrega) koji kod većine bolesnika nije značajan, međutim, ukoliko se radi o ozbiljnom krvarenju ponekad je potrebno bolesnika ponovno operirati.

Komplicirana cista bubrega


39. Što je to komplicirana cista bubrega?

To je cista koja pored tekućine u sebi ima i dijelove tkiva, krvne žile, te kalcifikate.


40. Zašto je važna komplicirana cista bubrega?

Zato što može biti povezana s karcinom.


41. Je li svaka komplicirana cista povezana s karcinomom?

Jasno da ne, ali problem je u tome što se ne može sa sigurnošću znati koje komplicirane ciste imaju, odnosno u kojima će nastati karcinom, a u kojima neće.


42. Kako ću znati je li moja cista komplicirana cista?

Na ultrazvuku (UZV) i na kompjuteriziranoj tomografiji (CT) će se pokazati da pored tekućine, cista ima i dijelove s tkivom, krvnim žilama, te kalcifikatima.


43. Što ukoliko nemam običnu, nego kompliciranu cistu?

U načelu se kod komplicirane ciste (ovisno o kojem stupnju komplicirane ciste se radi) savjetuje kirurški zahvat, odnosno operacija.


44. Što ukoliko mi je tijekom operacije komplicirane ciste nađen karcinom bubrega?

Onda se ovisno o veličini i izgledu ciste, odnosno karcinoma, uz cistu odstranjuje i dio ili cijeli bubreg.


45. Kad dolazi nalaz izvađenog tkiva ciste bubrega?

To je nalaz patohistološke analize tkiva, za njega u načelu treba oko 7-10 dana. To je vrijeme potrebno da bi se izvađeno tkivo obradilo specijalnim kemikalijama, uklopilo u parafin, obojalo i pogledalo pod mikroskopom, te da bi se dobio definitivni nalaz.


46. Što piše u nalazu patohistološke analize tkiva?

U patohistološkoj analizi opisuje se izgled ciste, odnosno građa njezinog tkiva i stanica.

Nazad na vrh stranice !

Nazad !