www.urologija.hrInduratio penis plastica (Mb. Peyroni)


I. Općenito o Induratio penis plastica


Induratio penis plastica, odnosno Mb. Peyroni je relativno rijetka bolest, koja se najčešće javlja u muškoj populaciji srednjih godina. Budući da se ne zna jasan uzrok ove bolesti, liječenje nije jednostavno, a samim time i rezultati liječenja nisu uvijek zadovoljavajući.

II. Klinička slika i simptomi Induratio penis plastica


Bolesnici se najviše žale na „iskrivljenost“ penisa, otvrdnuća na penisu, te na bolove i probleme s potencijom, odnosno spolnim odnosom.

III. Dijagnostika i obrada Induratio penis plastica


1. Pregled penisa bolesnika

Tko? - liječnik specijalista urologije

Gdje?

 1. urolog u urološkoj ambulanti u bolnici
 2. urolog u privatnoj urološkoj ordinaciji

Liječnik razgovara s bolesnikom, te mu pregledava penis na kojem se mogu napipati zadebljanja koja su karakteristična za ovu bolest.


2. Ultrazvuk penisa (CD UZV penisa)

Tko? - pregled obavlja liječnik specijalista urologije ili radiologije

Gdje?

 1. urolog u urološkoj ambulanti u bolnici
 2. urolog u privatnoj urološkoj ordinaciji
 3. radiolog na radiologiji u Domu zdravlja
 4. radiolog na radiologiji u bolnici
 5. radiolog u privatnoj radiološkoj ordinaciji

Color Doppler ultrazvuk (CD UZV) penisa je metoda gdje se koristeći UZV aparat prikazuje penis, ovojnica kavernoznih tkiva i sama kavernozna tkiva. Naime, kod induratio penis plastica ovojnica kavernoznih tkiva je zadebljana, a to se može prikazati na UZV. Nažalost, nema baš puno urologa, odnosno radiologa koji dobro znaju napraviti UZV penisa.


3. Slikanje penisa

Tko? - bolesnik sam ili njegova partnerica slika penis u erekciji u dvije projekcije, s gornje strane i s bočne strane i onda slike ili isprinta ili ih na smart phone-u pokažu urologu.


Slika 1: Zakrivljenost penisa prema gore.

graft
Gdje? - kod kuće


Napomena: u tekstu su navedene pretrage koje se mogu raditi kod Induratio penis plastica (Mb. Peyroni). To ne znači da su sve nužne, odnosno da ne postoje još neke pretrage koje nisu gore navedene, a koje se mogu raditi kod ove bolesti. Konačnu odluku o tome donijeti će izabrani urolog u dogovoru s bolesnikom.

IV. Liječenje Induratio penis plastica


Induratio penis plastica se ovisno o samom stadiju bolesti, ali i sklonostima bolesnika može liječiti na više načina:

 1. lijekovi
 2. intrapenilne injekcije
 3. operacije
 4. praćenje

1. Lijekovi


Tko? - liječnik specijalista urologije

Gdje?

 1. urolog u urološkoj ambulanti u bolnici
 2. urolog u privatnoj urološkoj ordinaciji

Lijekovi u načelu predstavljaju prvu liniju liječenja ove bolesti. Bolesnik uzima, odnosno pije lijekove kroz određeno vrijeme i onda se prati odgovor bolesti na terapiju. Neki od ovih lijekovi nabavljaju se iz inozemstva i moraju se kupiti. Kod dijela bolesnika ovakva terapija ne daje očekivane rezultate, ali kod dijela bolesnika uzimanjem ovih lijekova dolazi do zaustavljanja napredovanja bolesti, a kod nekih i do značajnog poboljšanja.

Ne može se sa sigurnošću predvidjeti koji bolesnici će dobro reagirati na terapiju lijekovima, a koji neće, nema druge mogućnosti nego jednostavno probati pa vidjeti.

2. Intrapenilne injekcije


Tko? - liječnik specijalista urologije

Gdje?

 1. urolog u urološkoj ambulanti u bolnici
 2. urolog u privatnoj urološkoj ordinaciji

Liječnik kroz špricu s malom i tankom iglom uštrcava lijekove direktno u područja zadebljanja na penisu. Sam zahvat traje vrlo kratko, znači nekoliko sekundi i nakon zahvata bolesnik ide kući, te ponovno dolazi za tjedan dana na novu injekciju. Injekcije se daju u načelu oko 6 tjedana, znači svaki tjedan po jedna injekcija, te se nakon toga radi pauza od nekoliko tjedana, pa se postupak može ponoviti. Postoje jasno različite sheme koje ovise i o vrsti lijeka koji se uštrcava, ali i o odgovoru bolesti na ovu terapiju.


Slika 2: Šprica i igla koje se koriste za davanje lijekova u ovojnicu penisa.

Šprica i igla koje se koriste za davanje lijekova u ovojnicu penisa

3. Operativni zahvati


Tko? - liječnik specijalista urologije

Gdje? - u bolnici

Bolesnika se prima u bolnicu, te ga se anestezira spinalnom anestezijom. Nakon toga se radi rez na koži penisa i onda se pristupa na ovojnicu kavernoznih tkiva. Ovdje u načelu postoje dvije vrste operativnih zahvata. Prva vrsta je ona kod koje se penis „ispravlja“ tako da se zadebljani dio ovojnice zarezuje (izrezuje), a na izrezano mjesto postavlja se „zakrpa“ od različitih materijala.


Slika 3: Operacije izrezivanja zadebljanja i stavljanje "zakrpe".

graftDruga vrsta je ona kod koje se penis „ispravlja“ tako da se zareže (izreže) dio zdrave ovojnice na suprotnoj strani od mjesta zadebljanja. Mada se mogu i samo postaviti šavovi na suprotnoj strani od mjesta zadebljanja koji onda zatežu („vuku“) zadebljanje u drugu stranu, te na taj način ispravljaju penis. Trajanje same operacije, ovisno jasno što se radi, je od 45-90 min, a bolesnik nakon 2 dana ide kući, te dolazi na kontrolu izabranom urologu u njegovu ambulantu.

Važno je napomenuti da u nekim slučajevima, operativni zahvati ovisno o tome što se radi mogu dovesti do skraćenja dužine penisa, te do oslabljene erekcije.

4. Praćenje bolesnika


Tko? - liječnik specijalista urologije

Gdje?

 1. urolog u urološkoj ambulanti u bolnici
 2. urolog u privatnoj urološkoj ordinaciji

Kod nekih bolesnika savjetuje se praćenje, znači redovite kontrole i uvid u stanje bolesti, te odluke ovisno o samoj bolesti.

V. Zaključak


Induratio penis plastica (Mb. Peyroni) je relativno rijetka bolesti nepoznatog uzroka. Za liječenje ove bolesti mogu se koristiti, lijekovi, intrapenilne injekcije, te operativni zahvati. S obzirom da uzrok bolesti nije jasan, kod nekih bolesnika rezultati liječenja nisu dobri, odnosno nisu zadovoljavajući.

Nazad na vrh stranice !

Pitanja i odgovori !!!