www.urologija.hrKamenac bubrega općenito


1. Što je to kamenac bubrega?

To je prisutnost, odnosno pojava kamenca u bubregu.


2. Zašto nastaje kamenac bubrega?

Postoje razne teorije o nastanku kamenca, od onih da se kamenci češće javljaju kod bolesnika koji uzimaju manje tekućine i zbog toga imaju koncentriraniju mokraću, do teorija vezanih uz uzimanje različitih vrsta hrane. Zapravo se za nastanak velike većine kamenaca, ne zna točan uzrok.


3. Koliko mogu imati kamenaca bubrega?

Nema pravila, najčešće jedan, ali mogu biti i dva ili više.


4. Koliko može biti velik kamenac bubrega?

Od nekoliko milimetara do više centimetara.


5. Od čega se sastoji kamenac bubrega?

Kamenac se većinom sastoji od različitih kristala i malim dijelom od organske komponente.


6. Postoji li više vrsta kamenaca bubrega?

U načelu se kamenci dijele na kamence koji su većinom građeni od kalcija (oni čine veliku većinu kamenaca) i ostale u koje ubrajamo struvitne kamence, kamence od mokraćne kiseline, cistinske i ksantinske kamence.


7. Je li kamenac bubrega ozbiljna bolest?

I da i ne. Ukoliko je mali i ne uzrokuje tegobe nije, međutim, ukoliko je velik i/ili uzrokuje tegobe, te ukoliko je izvor komplikacija i oštećenja funkcije bubrega, onda jeste ozbiljna bolest.


8. Imam kamenac na jednom bubregu, hoću li dobiti kamenac i na drugom bubregu?

Nema pravila, možete, ali i ne morate.


9. Već sam imao kamenac bubrega, hoću li ga ponovno dobiti?

Nema pravila, možete, ali i ne morate. Isto tako nema pravila koliko će vremena proći do pojave novog kamenca, mogu proći mjeseci, godine pa i desetljeća.


10. Mogu li hranom ili nekim nadomjescima prehrane smanjiti vjerojatnost pojave kamenca bubrega?

Za većinu kamenaca u načelu ne, mada postoje neki kamenci kod kojih promjene određenih prehrambenih navika mogu smanjiti vjerojatnost nastanka novih kamenaca.


11. Mogu li hranom ili nekim nadomjescima prehrane smanjiti vjerojatnost rasta kamenca bubrega?

Za većinu kamenaca u načelu ne, mada postoje neki kamenci kod kojih promjene određenih prehrambenih navika, kao i određena sredstva mogu smanjiti vjerojatnost rasta kamenca.


12. Boli li svaki kamenac bubrega?

Ne, ne bole svi kamenci bubrega. Neki zbog svoje veličine, pokretljivosti i lokacije uzrokuju bolove, a neki ne.


13. Mogu li se baviti normalnom fizičkom aktivnosti, ako imam kamenac bubrega?

Možete, jasno primjereno vašoj dobi i općem stanju vašeg organizma, ipak se savjetuje izbjegavanje napora.


14. Može li mi kamenac oštetiti bubreg?

Može, kamenac može „začepiti“ bubreg, uzrokovati upalu i krvarenje, te samim time oštetiti bubreg.


15. Može li se izmokriti kamenac bubrega?

Može, to uglavnom ovisi o njegovoj veličini i obliku. Veliki broj kamenaca koji su ≤ 5mm se mogu izmokriti, a uz malo sreće mogu se izmokriti i nešto veći kamenci.


16. Može li se izliječiti kamenac bubrega?

Može.


17. Treba li se svaki kamenac bubrega liječiti?

Ovisno o veličini, broju i lokaciji kamenaca u bubregu, te tegobama i komplikacijama. Neki se kamenci mogu pratiti, a neki se moraju liječiti.


18. Kako se može liječiti kamenac bubrega?

Postoji više metoda, jasno ovisno o veličini, broju i lokaciji, te građi samog kamenca, ali i o tegobama, komplikacijama kao i o općem stanju bolesnika.


19. Koje su metode liječenja kamenca bubrega?

To su: ESWL, endoskopsko razbijanje kamenca, perkutana litotripsija i otvoreno operativno liječenje kamenca.

ESWL kamenca bubrega


20. Što je to ESWL tretman?

To je razbijanje kamenca korištenjem uređaja koji proizvodi udarne valove koji razbijaju kamenac.


21. Gdje se obavlja ESWL tretman?

U bolnici, obavlja se preko dnevne bolnice, znači bolesnik ujutro dolazi na tretman i nakon njega ide kući.


22. Koliko traje ESWL tretman?

Oko ½ do 1 sat.


23. Trebam li doći na ESWL tretman natašte?

Ne, zapravo je poželjno da nešto pojedete.


24. Je li ESWL tretman bolan?


U načelu, ovisi o energiji i broju udarnih valova koje bolesnik primi tijekom ESWL tretmana. Bolesnici zapravo češće navode nelagodu, nego bolove tijekom ESWL-a. Ukoliko se jave izraženi bolovi, ESWL tretman se prekida.


25. Koliko puta ću morati ići na ESWL tretman, prije nego što mi se razbije kamenac?

Nema pravila, ovisno o veličini, broju i lokaciji, te građi samog kamenca, kao i o količini energije i broju udarnih valova koje ste primili tijekom ESWL tretmana. Nekim bolesnicima se kamenac može razbiti jednim ESWL tretmanom, neki trebaju dva ili tri, a kod nekih i nakon više ESWL tretmana ne dolazi do razbijanja kamenaca.


26. Što ukoliko se ESWL tretmanom ne uspije razbiti kamenac?

Postoje druge metode liječenja (navedene u daljnjem tekstu) koja se onda mogu koristiti.


27. Imam krvi u mokraći nakon ESWL tretmana, je li to ozbiljno?

Za očekivati je da bolesnici imaju nešto krvi u mokraći nakon ESWL tretmana. Međutim, ukoliko se radi o značajnoj količini krvi potrebno je javiti se urologu na kontrolu.


28. Može li se ESWL tretman komplicirati?

Može, kao i sve medicinske procedure i ESWL tretman se može komplicirati. Od komplikacija se najčešće može javiti hematom (nakupina krvi u i oko bubrega). Većina hematoma nije velika i ne zahtijeva aktivno liječenje.


29. Kad se mogu vratiti normalnim, uobičajenim dnevnim aktivnostima nakon ESWL tretmana?

Savjetuje se izbjegavanje napora. Ukoliko je sve u redu, normalnim dnevnim aktivnostima bolesnik se može vratiti već drugi dan nakon ESWL-a.


30. Što će se desiti s mojim kamencem nakon što je razbijen ESWL tretmanom?

Kamenci se razbiju u manje komadiće koje onda bolesnik izmokri.


31. Koliko će mi trebati vremena da izmokrim kamence nakon ESWL tretmana?

Nema pravila, nekoliko dana, tjedan pa i više.

Endoskopsko razbijanja kamenca bubrega („laser“)


32. Što je to endoskopsko razbijanje kamenca?

To je razbijanje kamenca korištenjem specijalnog instrumenta (ureterorenoskopa) koji se uvodi u tijelo kroz prirodne otvore, odnosno kroz otvor mokraćne cijevi u mokraći mjehur, pa onda u mokraćovod sve do bubrega, odnosno kamenca.


33. Gdje se obavlja endoskopsko razbijanje kamenca?

U bolnici, bolesnika se prima na urologiju.


34. Koliko traje endoskopsko razbijanje kamenca?

Ovisno o veličini, broju, lokaciji, te građi samog kamenca kao i o vrsti energije kojom se kamenac razbija. U načelu od oko 20 minuta do 2 sata.


35. Je li endoskopsko razbijanje kamenca bolno?

Nije, jer se radi u anesteziji.


36. Koliko puta ću morati ići na endoskopsko razbijanje kamenca?

U većini slučajeva dovoljan je jedan zahvat.


37. Imam krvi u mokraći nakon endoskopskog razbijanja kamenca, je li to ozbiljno?

Za očekivati je da bolesnici imaju nešto krvi u mokraći nakon endoskopskog razbijanja kamenca. Budući da su u bolnici, ionako ih kontrolira urolog, pa će onda on procijeniti koliko je krvarenje ozbiljno. U većini slučajeva ne radi se o ozbiljnom krvarenju.


38. Može li se endoskopsko razbijanje kamenca komplicirati?

Može, kao i sve medicinske procedure i endoskopsko razbijanje kamenca se može komplicirati. Od komplikacija se najčešće može javiti krvarenje i upala, ali može se oštetiti i kanalni sustav bubrega, odnosno bubreg. U načelu, komplikacije kod većine bolesnika nisu ozbiljne.


39. Kad mogu piti nakon endoskopskog razbijanja kamenca?

U načelu isti dan.


40. Kad mogu jesti nakon endoskopskog razbijanja kamenca?

U načelu prvi dan nakon operacije.


41. Koliko se ostaje u bolnici nakon endoskopskog razbijanja kamenca?

Ukoliko je sve u redu, ide se kući 2 ili 3 dan nakon zahvata.


42. Kad se mogu vratiti normalnim, uobičajenim dnevnim aktivnostima nakon endoskopskog razbijanja kamenca?

Savjetuje se izbjegavanje napora. Ukoliko je sve u redu za obavljanje uobičajenih aktivnosti načelno nema zapreka oko tjedan dana nakon otpuštanja iz bolnice.


43. Što će se desiti s mojim kamencem nakon što je razbijen endoskopskim putem?

Kamenac se razbije u manje komadiće koji se onda izvade tijekom zahvata, a ono što zaostane bolesnik kasnije izmokri.

Perkutano razbijanje kamenca bubrega


44. Što je to perkutano razbijanje kamenca?

To je razbijanje kamenca korištenjem specijalnog instrumenta (renoskopa) koji se uvodi u tijelo kroz mali rez na leđima sve do bubrega, odnosno kamenca.


45. Gdje se obavlja perkutano razbijanje kamenca?

U bolnici, bolesnika se prima na urologiju.


46. Koliko traje perkutano razbijanje kamenca?

Ovisno o veličini, broju, lokaciji, te građi samog kamenca kao i o vrsti energije kojom se kamenac razbija. U načelu oko 2 sata.


47. Je li perkutano razbijanje kamenca bolno?

Nije, jer se radi u anesteziji.


48. Koliko puta ću morati ići na perkutano razbijanje kamenca?

U velikoj većini slučajeva dovoljan je jedan zahvat.


49. Imam krvi u mokraći nakon perkutanog razbijanja kamenca, je li to ozbiljno?

Za očekivati je da bolesnici imaju nešto krvi u mokraći nakon perkutanog razbijanja kamenca. Budući da su u bolnici, ionako ih kontrolira urolog, pa će onda on procijeniti koliko je krvarenje ozbiljno. U većini slučajeva ne radi se o ozbiljnom krvarenju.


50. Može li se perkutano razbijanje kamenca komplicirati?

Može, kao i sve medicinske procedure i perkutano razbijanje kamenca se može komplicirati. Od komplikacija se najčešće može javiti krvarenje i upala, ali može se oštetiti i kanalni sustav bubrega, odnosno bubreg. U načelu, komplikacije kod većine bolesnika nisu ozbiljne.


51. Kad mogu piti nakon perkutanog razbijanja kamenca?

U načelu isti dan.


52. Kad mogu jesti nakon perkutanog razbijanja kamenca?

U načelu prvi dan nakon operacije.


53. Koliko se ostaje u bolnici nakon perkutanog razbijanja kamenca?

Ukoliko je sve u redu ide se kući 4-5 dana nakon zahvata.


54. Kad se mogu vratiti normalnim, uobičajenim dnevnim aktivnostima nakon perkutanog razbijanja kamenca?

Savjetuje se izbjegavanje napora nakon zahvata. Ukoliko je sve u redu za obavljanje uobičajenih aktivnosti načelno nema zapreka oko tjedan dana nakon otpuštanja iz bolnice.


55. Što će se desiti s mojim kamencem nakon što je razbijen perkutanim putem?

Kamenac se razbije u manje komadiće koji se onda izvade tijekom zahvata, a ono što zaostane bolesnik izmokri.

Otvorena operacija kamenca bubrega


56. Što je to otvorena operacija kamenca?

To je operativni zahvat gdje se bolesnika „otvori“, te se pristupi na bubreg i kamenac koji se izvadi.


57. Gdje se obavlja otvorena operacija kamenca?

U bolnici, bolesnika se prima na urologiju.


58. Koliko traje otvorena operacija kamenca?

Ovisno o veličini, broju, lokaciji, te građi samog kamenca, kao i o stanju bolesnika, u načelu oko 2 sata.


59. Imam krvi u mokraći nakon otvorene operacije kamenca, je li to ozbiljno?

Za očekivati je da bolesnici imaju nešto krvi u mokraći nakon otvorene operacije kamenca. Budući da su u bolnici, ionako ih kontrolira urolog, pa će onda on procijeniti koliko je krvarenje ozbiljno. U većini slučajeva ne radi se o ozbiljnom krvarenju.


60. Može li se otvorena operacija kamenca komplicirati?

Može, kao i sve medicinske procedure i otvorena operacija kamenca se može komplicirati. Od komplikacija se najčešće može javiti krvarenje i upala, ali može se oštetiti i kanalni sustav bubrega, odnosno bubreg. U načelu, komplikacije kod većine bolesnika nisu ozbiljne.


61. Kad mogu piti nakon otvorene operacije kamenca?

U načelu isti dan.


62. Kad mogu jesti nakon otvorene operacije kamenca?

U načelu prvi dan nakon operacije.


63. Koliko se ostaje u bolnici nakon otvorene operacije kamenca?

Ukoliko je sve u redu ide se kući oko 5-7 dan nakon zahvata.


64. Kad se mogu vratiti normalnim, uobičajenim dnevnim aktivnostima nakon otvorene operacije kamenca?

Savjetuje se izbjegavanje napora nakon zahvata, ukoliko je sve u redu za obavljanje uobičajenih aktivnosti načelno nema zapreka oko 2-3 tjedna nakon otpuštanja iz bolnice.

JJ proteza


65. Urolog mi je rekao da mi mora postaviti „JJ“ protezu. Što je to „JJ“ proteza?

To je cjevčica koja se postavlja u mokraćovod kao „sigurnosni put“ kako bi mokraća mogla ići iz bubrega u mokraćni mjehur. Naime, ova cjevčica zaobilazi kamenac i na taj način sprječava začepljenje bubrega.


66. Gdje se postavlja „JJ“ proteza?

U bolnici, zahvat se obavlja preko dnevne bolnice. Bolesnik ujutro dolazi na zahvat i nakon zahvata ide kući.


67. Trebam li doći na postavljanje „JJ“ proteze natašte?

Ne, zapravo je poželjno da nešto pojedete.


68. Kako se postavlja „JJ“ proteza?

Specijalnim instrumentom (cistoskopom) se kroz prirodni otvor (mokraćnu cijev), ulazi u mokraćni mjehur i onda se „ugurava“ JJ proteza u mokraćovod do bubrega.


69. Je li postavljanje „JJ“ proteze bolno?

Nije ugodno, većina bolesnika ima bolove prilikom postavljanja „JJ“ proteze, ali oni nisu tako jaki da bi zahtijevali anesteziju.


70. Koliko traje postavljanje „JJ“ proteze?

Oko 5-10 minuta.


71. Imam krvi u mokraći nakon postavljanja „JJ“ proteze, je li to ozbiljno?

Za očekivati je da bolesnici imaju nešto krvi u mokraći nakon postavljanja „JJ“ proteze. Međutim, ukoliko se radi o značajnoj količini krvi, potrebno je javiti se urologu na kontrolu.


72. Može li se postavljanje „JJ“ proteze komplicirati?

Može, kao i sve medicinske procedure i postavljanje „JJ“ proteze se može komplicirati. Najčešće se može desiti da se „JJ“ proteza jednostavno ne može postaviti.


73. Imam bolove nakon postavljanja „JJ“ proteze, posebno kada se krećem, je li to ozbiljno?

Za očekivati je da bolesnici imaju više osjećaj nelagode, nego bolove nakon postavljanja „JJ“ proteze. Bolovi se javljaju najčešće prilikom kretanja, te prestaju sami od sebe, odnosno kada bolesnik miruje. Međutim, ukoliko su izraženi potrebno je javiti se urologu na kontrolu.


74. Koliko dugo može „JJ“ proteza ostati u bolesniku?

Ovisno o vrsti „JJ“ proteze, ali i o tome zbog čega je postavljena. U načelu one koje se postavljaju zbog kamenca mogu ostati u tijelu oko 4-6 tjedana, nakon čega se trebaju ili izvaditi ili promijeniti.


75. Gdje se vadi „JJ“ proteza?

U bolnici, zahvat se obavlja preko dnevne bolnice. Bolesnik ujutro dolazi na zahvat i nakon zahvata ide kući.


76. Trebam li doći na vađenje „JJ“ proteze natašte?

Ne, zapravo je poželjno da nešto pojedete.


77. Kako se vadi „JJ“ proteza?

Slično kao što se i postavlja. Specijalnim instrumentom (cistoskopom) se kroz prirodni otvor (mokraćnu cijev) ulazi u mokraćni mjehur i onda se „JJ“ proteza uhvati i izvuče van.


78. Je li vađenje „JJ“ proteze bolno?

Malo, odnosno, manje nego postavljanje „JJ“ proteze.


79. Koliko traje vađenje „JJ“ proteze?

Minutu.

Perkutana nefrostoma (PNS)


80. Urolog mi je rekao da mi mora postaviti PNS. Što je to PNS?

To je cjevčica koja se postavlja u bubreg kako bi mokraća mogla ići iz bubrega. Naime, ukoliko je mokraćovod „začepljen“ iz bilo kojeg razloga (kamenac, tumor, pritisak okolnog tkiva i organa) ova cjevčica osigurava put mokraći iz bubrega i na taj način čuva njegovu funkciju, sve dok se uzrok „začepljena“ ne riješi, jasno ukoliko je to moguće.


81. Gdje se postavlja PNS?

U bolnici, bolesnika se prima na urologiju.


82. Trebam li doći natašte na postavljanje PNS?

Ne, zapravo je poželjno da nešto pojedete.


83. Kako se postavlja PNS?

Bolesnik legne na trbuh ili na bok, te dobije lokalnu anesteziju. Nakon toga se pod kontrolom UZV kroz kožu leđa uvodi u bubreg specijalna igla, a nakon nje i cjevčica koja se onda „fiksira“ šavovima za kožu i preko koje onda mokraća curi van iz bubrega i skuplja se u vrećici.


84. Je li postavljanje PNS bolno?

Bolesnik dobije lokalnu anesteziju, koja anestezira kožu i potkožje, ali ne može anestezirati tkivo u „dubini“ tako da bolesnik u načelu osjeti kratku bol kada igla prolazi kroz bubreg.


85. Koliko traje postavljanje PNS?

Oko 5-10 minuta.


86. Imam krvi u mokraći nakon postavljanja PNS, je li to ozbiljno?

Za očekivati je da bolesnici imaju nešto krvi u mokraći nakon postavljanja PNS. Budući da su u bolnici, ionako ih kontrolira urolog, pa će onda on procijeniti koliko je krvarenje ozbiljno. U većini slučajeva ne radi se o ozbiljnom krvarenju.


87. Može li se postavljanje PNS komplicirati?

Može, kao i sve medicinske procedure i postavljanje PNS se može komplicirati. Može se desiti da se PNS jednostavno ne može postaviti. Moguće je također, da dođe do krvarenja u ili oko bubrega. U većini slučajeva ne radi se o ozbiljnom krvarenju.


88. Imam bolove nakon postavljanja PNS, posebno kada se krećem, je li to ozbiljno?

Za očekivati je da bolesnici imaju više osjećaj nelagode, nego bolove nakon postavljanja PNS. Bolovi se javljaju najčešće prilikom kretanja, te prestaju sami od sebe, odnosno kada bolesnik miruje. Međutim, ukoliko su izraženi potrebno je javiti se urologu na kontrolu.


89. Koliko dugo može PNS ostati u bolesniku?

U načelu može ostati u tijelu nekoliko mjeseci, nakon čega se treba ili izvaditi ili promijeniti.


90. Gdje se vadi PNS?

U bolnici, zahvat se obavlja preko dnevne bolnice. Bolesnik ujutro dolazi na zahvat i nakon zahvata ide kući.


91. Trebam li doći natašte na vađenje PNS?

Ne, zapravo je poželjno da nešto pojedete.


92. Kako se vadi PNS?

Bolesnik legne na trbuh i onda se maknu šavovi koji drže PNS koja se zatim izvuče van.


93. Je li vađenje PNS bolno?

Ne značajno.


94. Koliko traje vađenje PNS?

Nekoliko sekundi.


95. Na što trebam paziti ukoliko imam PNS?

Važno je da bolesnici paze da im se PNS ne izvuče „sama od sebe“ jer će se onda morati ponovno postaviti. Znači, treba paziti da se redovito prazni vrećica za mokraću, također, treba redovito provjeravati šavove koji „drže“ PNS, kao i izgled same PNS. Potrebno je i voditi računa o higijeni PNS, ali i kože oko nje.

Nazad na vrh stranice !

Nazad !