www.urologija.hrKamenac mokraćnog mjehura općenito


1. Što je to kamenac mokraćnog mjehura?

To je prisutnost, odnosno pojava kamenca u mokraćnom mjehuru.


2. Zašto nastaje kamenac mokraćnog mjehura?

U načelu se radi o kamencima koji su se iz bubrega, odnosno mokraćovoda spustili u mokraćni mjehur i ne mogu se izmokriti.


3. Koliko mogu imati kamenaca mokraćnog mjehura?

Nema pravila, najčešće jedan, ali mogu biti i dva ili više.


4. Koliko može biti velik kamenac mokraćnog mjehura?

Od nekoliko milimetara do više centimetara.


5. Od čega se sastoji kamenac mokraćnog mjehura?

Kamenac se većinom sastoji od različitih kristala i malim dijelom od organske komponente.


6. Postoji li više vrsta kamenaca mokraćnog mjehura?

U načelu se kamenci dijele na kamence koji su većinom građeni od kalcija (oni čine veliku većinu kamenaca) i ostale u koje ubrajamo struvitne kamence, kamence od mokraćne kiseline, cistinske i ksantinske kamence.


7. Je li kamenac mokraćnog mjehura ozbiljna bolest?

I da i ne. Ukoliko je mali i ne uzrokuje tegobe nije, međutim ukoliko je velik i/ili uzrokuju tegobe, te ukoliko je izvor komplikacija i oštećenja funkcije mokraćnog mjehura, onda jeste ozbiljna bolest.


8. Već sam imao kamenac mokraćnog mjehura, hoću li ga ponovno dobiti?

Nema pravila, možete, ali i ne morate. Isto tako nema pravila koliko će vremena proći do pojave novog kamenca, mogu proći mjeseci, godine pa i desetljeća.


9. Mogu li hranom ili nekim nadomjescima prehrane smanjiti vjerojatnost pojave kamenca mokraćnog mjehura?

Za većinu kamenaca u načelu ne, mada postoje neki kamenci kod kojih promjene određenih prehrambenih navika mogu smanjiti vjerojatnost nastanka novih kamenaca.


10. Mogu li hranom ili nekim nadomjescima prehrane smanjiti vjerojatnost rasta kamenca mokraćnog mjehura?

Za većinu kamenaca u načelu ne, mada postoje neki kamenci kod kojih promjene određenih prehrambenih navika, kao i određena sredstva mogu smanjiti vjerojatnost rasta kamenca.


11. Boli li svaki kamenac mokraćnog mjehura?

Ne, ne bole svi kamenci mokraćnog mjehura, ali većina uzrokuje određene tegobe s mokrenjem, odnosno bolove.


12. Može li mi kamenac oštetiti mokraćni mjehur?

Može, jer ga prisutnost kamenca „iritira“, kamenac može također uzrokovati upalu i krvarenje mokraćnog mjehura. Može se desiti i da kamenac „upadne“ u mokraćnu cijev i začepiti je pa bolesnik onda ne može mokriti, mada se to rijetko dešava.


13. Može li se izmokriti kamenac mokraćnog mjehura?

Može, to uglavnom ovisi o njegovoj veličini i obliku. Veliki broj kamenaca koji su ≤ 1 cm se mogu izmokriti, a uz malo sreće mogu se izmokriti i nešto veći kamenci.


14. Može li se izliječiti kamenac mokraćnog mjehura?

Može.


15. Treba li se svaki kamenac mokraćnog mjehura liječiti?

Ovisno o veličini i broju kamenaca, tegobama i komplikacijama. U načelu, ako ih bolesnici ne mogu sami izmokriti treba ih liječiti.


16. Kako se može liječiti kamenac mokraćnog mjehura?

Postoji više metoda, jasno ovisno o veličini i broju, te građi samog kamenca, ali i o tegobama, komplikacijama, kao i općem stanju bolesnika.


17. Koje su metode liječenja kamenca mokraćnog mjehura?

To su: ESWL, endoskopsko razbijanje kamenca i otvoreno operativno liječenje kamenca.

ESWL kamenca mokraćnog mjehura


18. Što je to ESWL tretman?

To je razbijanje kamenca korištenjem uređaja koji proizvodi udarne valove koji razbijaju kamenac.


19. Gdje se obavlja ESWL tretman?

U bolnici, obavlja se preko dnevne bolnice, znači bolesnik ujutro dolazi na tretman i nakon njega ide kući.


20. Koliko traje ESWL tretman?

Oko ½-1 sat.


21. Trebam li doći na ESWL tretman natašte?

Ne, zapravo je poželjno da nešto pojedete.


22. Je li ESWL tretman bolan?

U načelu, ovisi o energiji i broju udarnih valova koje bolesnik primi tijekom ESWL tretmana. Bolesnici zapravo češće navode nelagodu, nego bolove tijekom ESWL-a. Ukoliko se jave izraženi bolovi, ESWL tretman se prekida.


23. Koliko puta ću morati ići na ESWL tretman prije nego što mi se razbije kamenac?

Nema pravila, ovisno o veličini i broju, te građi samog kamenca, kao i o količini energije i broju udarnih valova koje ste primili tijekom ESWL tretmana. Nekim bolesnicima se kamenac može razbiti jednim ESWL tretmanom, neki trebaju dva ili tri, a kod nekih i nakon više ESWL tretmana ne dolazi do razbijanja kamenaca.


24. Što ukoliko se ESWL tretmanom ne uspije razbiti kamenac?

Postoje druge metode liječenja (navedene u daljnjem tekstu) koja se onda mogu koristiti.


25. Imam krvi u mokraći nakon ESWL tretmana, je li to ozbiljno?

Za očekivati je da bolesnici imaju nešto krvi u mokraći nakon ESWL tretmana. Međutim, ukoliko se radi o značajnoj količini krvi potrebno je javiti se urologu na kontrolu.


26. Može li se ESWL tretman komplicirati?

Može, kao i sve medicinske procedure i ESWL tretman se može komplicirati. Međutim, komplikacije kod ESWL kamenca u mokraćnom mjehuru su rijetke.


27. Kad se mogu vratiti normalnim, uobičajenim dnevnim aktivnostima nakon ESWL tretmana?

Savjetuje se izbjegavanje napora. Ukoliko je sve u redu, normalnim dnevnim aktivnostima bolesnik se može vratiti već drugi dan nakon ESWL-a.


28. Što će se desiti s mojim kamencem nakon što je razbijen ESWL tretmanom?

Kamenci se razbiju u manje komadiće koje onda bolesnik izmokri.


29. Koliko će mi trebati vremena da izmokrim kamence nakon ESWL tretmana?

Nema pravila, nekoliko dana, tjedan pa i više.

Endoskopsko razbijanja kamenca mokraćnog mjehura („laser“)


30. Što je to endoskopsko razbijanje kamenca?

To je razbijanje kamenca korištenjem specijalnog instrumenta (cistoskopa) koji se uvodi u tijelo kroz prirodne otvore, odnosno kroz otvor mokraćne cijevi u mokraći mjehur do kamenca.


31. Gdje se obavlja endoskopsko razbijanje kamenca?

U bolnici, bolesnika se prima na urologiju.


32. Koliko traje endoskopsko razbijanje kamenca?

Ovisno o veličini i broju, te građi samog kamenca kao i o vrsti energije kojom se kamenac razbija. U načelu od oko 20 minuta do 2 sata.


33. Je li endoskopsko razbijanje kamenca bolno?

Nije, jer se radi u anesteziji.


34. Koliko puta ću morati ići na endoskopsko razbijanje kamenca?

U većini slučajeva dovoljan je jedan zahvat.


35. Imam krvi u mokraći nakon endoskopskog razbijanja kamenca, je li to ozbiljno?

Za očekivati je da bolesnici imaju nešto krvi u mokraći nakon endoskopskog razbijanja kamenca. Budući da su u bolnici, ionako ih kontrolira urolog, pa će onda on procijeniti koliko je krvarenje ozbiljno. U većini slučajeva ne radi se o ozbiljnom krvarenju.


36. Može li se endoskopsko razbijanje kamenca komplicirati?

Može, kao i sve medicinske procedure i endoskopsko razbijanje kamenca se može komplicirati. Od komplikacija se najčešće može javiti krvarenje i upala. U načelu, komplikacije kod većine bolesnika nisu ozbiljne.


37. Kad mogu piti nakon endoskopskog razbijanja kamenca?

U načelu isti dan.


38. Kad mogu jesti nakon endoskopskog razbijanja kamenca?

U načelu prvi dan nakon operacije.


39. Koliko se ostaje u bolnici nakon endoskopskog razbijanja kamenca?

Ukoliko je sve u redu, ide se kući 2 ili 3 dan nakon zahvata.


40. Kad se mogu vratiti normalnim, uobičajenim dnevnim aktivnostima nakon endoskopskog razbijanja kamenca?

Savjetuje se izbjegavanje napora. Ukoliko je sve u redu za obavljanje uobičajenih aktivnosti načelno nema zapreka nekoliko dana nakon otpuštanja iz bolnice.


41. Što će se desiti s mojim kamencem nakon što je razbijen endoskopskim putem?

Kamenac se razbije u manje komadiće koji se onda izvade tijekom zahvata, a ono što zaostane bolesnik izmokri.

Otvorena operacija kamenca mokraćnog mjehura


42. Što je to otvorena operacija kamenca mokraćnog mjehura?

To je operativni zahvat gdje se „otvori“ bolesnika, te se pristupi na mokraćni mjehur i kamenac koji se izvadi.


43. Gdje se obavlja otvorena operacija kamenca?

U bolnici, bolesnika se prima na urologiju.


44. Koliko traje otvorena operacija kamenca?

Ovisno o veličini i broju kamenaca, u načelu oko 1 sat. Često se kod ove operacije izvadi i prostata koja je povećana.


45. Imam krvi u mokraći nakon otvorene operacije kamenca, je li to ozbiljno?

Za očekivati je da bolesnici imaju nešto krvi u mokraći nakon otvorene operacije kamenca. Budući da su u bolnici, ionako ih kontrolira urolog pa će onda on procijeniti koliko je krvarenje ozbiljno. U većini slučajeva ne radi se o ozbiljnom krvarenju.


46. Može li se otvorena operacija kamenca komplicirati?

Može, kao i sve medicinske procedure i otvorena operacija kamenca se može komplicirati. Od komplikacija se najčešće može javiti krvarenje i upala. U načelu, komplikacije kod većine bolesnika nisu ozbiljne.


47. Kad mogu piti nakon otvorene operacije kamenca?

U načelu isti dan.


48. Kad mogu jesti nakon otvorene operacije kamenca?

U načelu prvi dan nakon operacije.


49. Koliko se ostaje u bolnici nakon otvorene operacije kamenca?

Ukoliko je sve u redu ide se kući oko 5-7 dan nakon zahvata.


50. Kad se mogu vratiti normalnim, uobičajenim dnevnim aktivnostima nakon otvorene operacije kamenca?

Savjetuje se izbjegavanje napora nakon zahvata, ukoliko je sve u redu za obavljanje uobičajenih aktivnosti načelno nema zapreka oko 2-3 tjedna nakon otpuštanja iz bolnice.

Nazad na vrh stranice !

Nazad !