www.urologija.hrSuženje (striktura) mokraćne cijevi (uretre) općenito


1. Što je to suženje mokraćne cijevi?

To je bolest kod koje kako samo ime kaže, dolazi do suženja mokraćne cijevi i zbog toga otežanog mokrenja.


2. Zašto nastaje suženje mokraćne cijevi?

Postoji više mogućih uzročnika suženja mokraćne cijevi. Suženje može nastati kao posljedica ozljede mokraće cijevi (pad i udarac u područje međunožja), upale ili ranijih kirurških zahvata na mokraćnoj cijevi, odnosno prostati i mjehuru (endoskopski zahvati).


3. Je li suženje mokraćne cijevi ozbiljna bolest?

Može uzrokovati ozbiljne komplikacije.


4. Može li se izliječiti suženje mokraćne cijevi?

Može.


5. Može li se suženje mokraćne cijevi zaliječiti?

Može se desiti da kod određenog broja bolesnika dođe do povratka suženja, što se onda liječi bužiranjem. Kod bužiranja se suženje zapravo možemo reći zaliječi, jer se proširi specijalnim instrumentima. Tako da je bolesnicima nakon bužiranja bolje, da bi onda nakon nekog vremena ponovno imali tegoba i ponovno morali ići na bužiranje.


6. Koje su posljedice suženja mokraćne cijevi?

Uglavnom su to problemi s mokrenjem, od vrlo blagih (nešto uži mlaz urina) preko izraženih tegoba, pa sve do kompletnog zastoja mokraće.


7. Kako se liječi suženje mokraće cijevi?

Ovisno o lokaciji suženja, njezinoj dužini, dobi bolesnika, mehanizmima nastanka suženja, te još nekim parametrima, liječenje ide od jednostavnih metoda kao što je bužiranje i postavljanje katetera, do endoskopskih zahvata i na kraju otvorenih rekonstrukcija mokraćne cijevi.


8. Kako ću znati da sam dobro nakon liječenja?

Nećete više imati tegoba koje ste imali ranije. Trebaju se također ponoviti i određeni nalazi koji će pokazati da više nemate više, odnosno da imate značajno manje suženje mokraćne cijevi.


9. Kako ću znati da mi se bolest vratila nakon liječenja?

Opet ćete imati slične ili iste tegobe koje ste imali i prije, ili će kontrolni nalazi pokazati da se bolest vratila.


10. Mogu li na neki način smanjiti vjerojatnost pojave suženja mokraćne cijevi?

Treba se čuvati koliko je to moguće, dobar dio suženje nastaje kao posljedica upala uzrokovanih spolno prenosivim uzročnicima bolesti.

Bužiranje mokraćne cijevi


11. Što je to bužiranje mokraćne cijevi?

To je metoda liječenja suženja mokraćne cijevi uvođenjem specijalnih instrumenata (bužija) u mokraćnu cijev. Prvo se krene s manjim bužijama, pa se onda postepeno povećava veličina bužija sve dokle se maksimalno može.


12. Koliko traje bužiranje mokraćne cijevi?

Nakon što se uvede najveća bužija koja može stati u mokraćnu cijev ona ostaje u mokraćnoj cijevi oko 10 minuta i onda se izvadi, znači cijeli zahvat traje oko 20 min.


13. Je li postavljanje bužija u mokraćnu cijev bolno?

Nije ugodno, većinom se bolesniku daje lokalna anestezija kod ovog zahvata.


14. Gdje se radi bužiranje mokraćne cijevi?

U urološkoj ambulanti.


15. Koliki će biti period između dva bužiranje, odnosno koliko će rezultati bužiranja biti dobri prije nego što ponovno moram na bužiranje?

Nema pravila od nekoliko tjedana, preko nekoliko mjeseci, do nekoliko godina, a ima i bolesnika kod kojih je suženje riješeno nakon samo jednog bužiranja.

Uretrotomia interna


16. Što je to uretrotomia interna?

To je operativni zahvat kod kojeg se u mokraćnu cijev uvodi specijalni instrument uretroresektoskop koji onda razrezuje i na taj način rješava suženje mokraćne cijevi. Suženje se može razrezati specijalnim nožem (tradicionalni pristup) ili laserom (moderni pristup). Nakon što se suženje prereže u mokraćnu cijev se postavi kateter.


17. Koliko traje uretrotomia interna?

Oko 10 minuta.


18. Može li se uretrotomia interna komplicirati?

Može, kao i sve medicinske procedure i uretrotomia interna se može komplicirati, najčešća komplikacija je upala i povrat suženja.


19. Kad mogu piti nakon uretrotomije interne?

U načelu ista dan, nakon operacije.


20. Kad mogu jesti nakon uretrotomije interne?

U načelu isti dan, nakon operacija.


21. Koliko ostajem u bolnici nakon uretrotomije interne?

Bolesnika se otpušta kući 1-2 dana nakon operacije ukoliko je sve u redu.


22. Koliko će mi dugo ostati kateter nakon uretrotomije interne?

Oko 4-6 tjedana.

Otvorena operacija mokraćne cijevi


23. Što je to otvorena operacija mokraćne cijevi?

To je operativni zahvat kod kojeg se radi rez na koži, te se onda pristupa na suženje mokraćne cijevi i onda se ili taj dio izreže ukoliko je mali (< 2cm) pa se onda krajevi uretre ponovno zašiju, ili se ukoliko je suženje duže od (>2cm) radi plastika uretre (umjesto uretre postavlja se sluznica usta ili mokraćnog mjehura). I kod ovog zahvata se kao i kod uretrotomije interne postavlja kateter u mokraćnu cijev.


24. Koliko traje otvorena operacija mokraćne cijevi?

Ovisi što se radi, tko radi, koju metodu koristi, te u koliko koraka se operacija izvodi, od nekoliko do više sati.


25. Može li se otvorena operacija mokraćne cijevi komplicirati?

Može, kao i sve medicinske procedure i uretrotomia interna se može komplicirati. Od komplikacija se najčešće može javiti krvarenje, upala, odnosno povratak suženja.


26. Kad mogu piti nakon otvorene operacije mokraćne cijevi?

U načelu ista dan, nakon operacije.


27. Kad mogu jesti nakon otvorene operacije mokraćne cijevi?

U načelu prvi dan, nakon operacija.


28. Koliko ostajem u bolnici nakon otvorene operacije mokraćne cijevi?

Bolesnika se otpušta kući 5-7 dana nakon operacije ukoliko je sve u redu.


29. Koliko će mi dugo ostati kateter nakon otvorene operacije mokraćne cijevi?

Oko 4-6 tjedana.

Nazad na vrh stranice !

Nazad !